image_print

Wyniki pomiarów 24-godzinych powietrza w 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2016 r.: benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim. Poziom docelowy benzo/a/pirenu dla roku kalendarzowego Da – 1 ng/m3. Tabela z wynikami benzo/a/pirenu.   metali w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodami manualnymi na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim.   Poziom docelowy arsenu dla […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 13.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio 78 µg/m3 i 70 µg/m3. Prognozowane warunki atmosferyczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 14.02.2017 r.

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń powietrza

Informacja o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń  powietrza w 2016 r. oraz ryzyku przekroczenia tych poziomów w 2017 r.   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu: w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Chełm Jagiellońska i Zamość ul. Hrubieszowska. w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w […]

Czytaj dalej...

Awaria elektrowni jądrowej we Francji

Polska Agencja Atomistyki informuje że „w związku się doniesieniami dot. eksplozji w elektrowni jądrowej Flamanville  we Francji, nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego. Zgodnie z oficjalnymi informacjami operatora elektrowni Flamanville, doszło do pożaru w części obiektu, gdzie nie ma instalacji jądrowych. Nikt nie zginął, nie ma też żadnego zagrożenia dla środowiska.” Pełna treść komunikatu na stronie PAA.

Czytaj dalej...

Wizyta Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin

2 lutego 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie z Martą Smal – Chudzik Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Omawiano tematy związane z aktualnym problemem zanieczyszczenia powietrza, w tym pojawienia się smogu, a także ze sposobami przeciwdziałania temu zjawisku. Spotkanie również było poświęcone gospodarce odpadami w regionie lubelskim. Analizowano sposoby wsparcia Lwowa w naprawie […]

Czytaj dalej...

Informacja o jakości powietrza

jakosci powietrza

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do WIOŚ w Lublinie odnośnie przebywania na zewnątrz w sytuacji zagrożenia smogiem i zwiększonego zapylenia powietrza informujemy o możliwości  zapoznania się z aktualną sytuacją i prognozą jakości powietrza z wszystkich naszych stacji pomiarowych na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska . W tym serwisie można też uzyskać informację o  aplikacjach na telefony komórkowe prezentujące dane o stanie zanieczyszczeń powietrza . Proszę mieć na uwadze i zastosować się do informacje zdrowotnych związanych […]

Czytaj dalej...
1 4 5 6