Wzrost stężenia pyłów

image_print

Dnia 12.02.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych wzrastały stężenia pyłów w powietrzu, co powodowało pogorszenie jego jakości. Wysokie wartości stężeń dotyczyły pyłu PM10 i PM2,5. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 65,5 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Obowiązujące przepisy dopuszczają występowanie 35 dni o wartościach powyżej 50 µg/m3w roku kalendarzowym. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 13.02.2018 r.  Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 1.00-10.00 w Lublinie wynosiła: 92,3 µg/m3.

Na stacji w Zamościu pomimo nocnego wzrostu stężeń w dniu wczorajszym nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego. W dniu dzisiejszym średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 1.00-10.00 w Zamościu wynosiła: 74,8 µg/m3.

 

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.