Wysokie stężenia pyłu

image_print

1 marca w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin.

Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 61,6 µg/m3, w Zamościu 95,5 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 0.00-14.00 wynosiła: w Lublinie 247,4 µg/m3, w Zamościu 151,9 µg/m3. Wartości te wskazują na możliwość występowania przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego w dniu 02.03.2018 r. Poziom informowania i poziom alarmowy określony jest dla 24 godzin i wynosi odpowiednio 200 µg/m3 i 300 µg/m3.

Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków mogą spowodować utrzymywanie się wysokich stężeń pyłów i przekroczenie poziomu  informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego także w dniach 3–4.03.2018 r.

 

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.