Wzrost stężeń pyłów

image_print

Dnia 04.03.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 101,4 µg/m3, w Zamościu 81,9 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków mogą spowodować utrzymywanie się wysokich stężeń pyłów oraz możliwość wystąpienia przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości  w dniu dzisiejszym tj. 05.03.2018 r.