Duże stężenia pyłu

image_print

Od kilku dni utrzymują się podwyższone stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 08.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano ponownie przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła 66,6 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów) wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2018 r. i w kolejnych dniach. Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 0.00-13.00 w Lublinie wynosiła  51,9 µg/m3.

Na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej dnia 08.03.2018 r. nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Niskie stężenia sugerują utrzymanie się wartości na podobnym poziomie i brak przekroczenia w dniu dzisiejszym.

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.