Pszczoła w mieście

image_print

Zagadnienie pszczelarstwa miejskiego i hodowli pszczół w Lublinie było tematem konferencji „Pszczoła w mieście”, która odbyła się 23 marca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.

W spotkaniu wzięli udział naukowcy zajmujący się pszczołami, architekci krajobrazu, prawnicy, przedstawiciele władz Lublina w tym Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska.

W trakcie konferencji doszło do spotkania pana Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie z panem Sławomirem Mazurkiem Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska. Pan Leszek Żelazny przybliżył panu Sławomirowi Mazurkowi najważniejsze problemy w funkcjonowaniu inspekcji ochrony środowiska oraz stan środowiska województwa lubelskiego.