Hołd dla prof. Zyty Gilowskiej

image_print

Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorował prof. Zytę Gilowską – 12 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia profesor Zyty Gilowskiej sali obrad na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL).

W uroczystości wzięli udział m.in. minister finansów prof. Teresa Czerwińska, profesorowie KUL z rektorem ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim, Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz członkowie rodziny zmarłej. Minister Teresa Czerwińska jako wyraz pamięci o śp. Zycie Gilowskiej przekazała do KUL kopię Jej portretu, który od lat wisi w Sali Portretowej Ministerstwa Finansów. Jak podkreśliła pani minister prof. Zyta Gilowska podjęła trud naprawy finansów publicznych, dla wielu jest wzorem i inspiracją do naśladowania.