Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 – aktualizacja czerwiec 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 – aktualizacja maj 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.