Ćwiczenia KSWSiA Patrol – 18

image_print

W dniach od 16 do 18 października br., na trenie Polski, odbywały się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol –18. W ćwiczeniu uczestniczyło ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczeniu zaangażowanych było 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

W trakcie Patrolu –18 prowadzone były działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Pracownicy WIOŚ w Lublinie wzięli udział w zdarzeniu praktycznym rozgrywanym w dniu 17 października br. w Puławach. Według scenariusza na terenie Zakładów Azotowych „Puławy” w wyniku awarii doszło do wycieku dużej ilości amoniaku. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu pracownicy WIOŚ w Lublinie udali się na miejsce, gdzie zgłosili się do dowodzącego akcją ratunkową w celu ustalenia sposobu działania. Otrzymali pobraną przez funkcjonariusza PSP próbkę wody z kanału zrzutowego zakładu. Na miejscu pracownik Laboratorium zbadał odczyn i temperaturę pobranej wody. Próbka została zabezpieczona i przewieziona do Laboratorium, gdzie wykonano dalsze analizy. O ich wynikach poinformowano odpowiednie jednostki i służby zgodnie z przyjętymi procedurami wymiany informacji.

Dzięki udziałowi w ćwiczeniu pracownicy WIOŚ w Lublinie mogli sprawdzić procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz przećwiczyć sposób współdziałania w tego typu zdarzeniach z innymi służbami.