Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW

image_print

23 października 2018 r. odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW. Celem spotkania był wspólny pobór prób wód rzeki granicznej Bug w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zosin/Ustiług. W poborze prób ze strony polskiej uczestniczyli: Jadwiga Tkaczyk-starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska, będąca członkiem polskiej części Grupy Roboczej OW i Adam Szamik- starszy specjalista –Laboratorium WIOŚ w Lublinie. Stronę ukraińską reprezentował Walery Griżuk Naczelnik Wołyńskiej Hydrogeologiczno-Melioracyjnej Służby, będący członkiem ukraińskiej części Grupy Roboczej OW oraz H. Baranowa – pracownik laboratorium. Pobrane próby wody zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem zostaną wykonane w laboratoriach współpracujących ze sobą stron. Następnie strony wymienią się rezultatami badań i omówią stan zanieczyszczeń wód rzeki granicznej Bug na podstawie badanych wskaźników.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA