Przekroczenia zanieczyszczeń

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej, w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej oraz w  Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na ww. stacjach była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Zestawienie przekroczeń na poszczególnych stacjach przedstawia tabela

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h

w okresie

od 1.01.2018 r.

do 30.11.2018 r.

Obszar,

na którym wystąpiło przekroczenie
[km2]

Szacunkowa

liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie

[osoba]

Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 39 49 57 545
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 40 35 63 333
Radzyń Podlaski

ul. Sitkowskiego

LbRadzPodSit 41 19 15 808
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 39 30 64 354