image_print

Konferencja dot. zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla (CZAD)

Zagrożeniom związanym z emisją tlenku węgla oraz korzyściom, jakie niesie montaż i właściwa eksploatacja czujek dymu w mieszkaniach, poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się 7 listopada br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestnikami spotkania byli Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny a także Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie Piotr Szacmajer. Więcej […]

Czytaj dalej...

Awaria analizatorów

WIOŚ w Lublinie informuje, że wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu na stacji pomiarowej w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej oraz  awaria analizatora tlenku węgla w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników ze stacji na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW

23 października 2018 r. odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW. Celem spotkania był wspólny pobór prób wód rzeki granicznej Bug w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zosin/Ustiług. W poborze prób ze strony polskiej uczestniczyli: Jadwiga Tkaczyk-starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska, będąca członkiem polskiej części Grupy Roboczej OW i Adam Szamik- starszy specjalista –Laboratorium WIOŚ w Lublinie. Stronę ukraińską reprezentował Walery Griżuk Naczelnik Wołyńskiej Hydrogeologiczno-Melioracyjnej Służby, […]

Czytaj dalej...

Inauguracji Roku Akademickiego KUL

21 października br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter ze względu na jubileusz 100-lecia uniwersytetu. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Na uroczystość zaproszony został Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wygłosił inauguracyjny wykład – Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości.

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

Dnia 18.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła: w Lublinie 124,1 µg/m3, w Zamościu 73,1 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej […]

Czytaj dalej...

Spotkanie w sprawie Zalewu Zemborzyckiego

17 października br w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Dyrektora RZGW Wody Polskie Agnieszki Szymuli z prezesem PGW Przemysławem Dacą w sprawie Zalewu Zemborzyckiego. Zebranych poinformowano o opracowaniu wstępnej koncepcji rewitalizacji zbiornika, polegającej na budowie przedzbiornika, odmuleniu zalewu oraz na przebudowie zapory czołowej. Podjęto również rozmowy na temat współpracy z Wodami Polskimi oraz współfinansowania PMŚ przez Wody Polskie. W spotkaniu uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor […]

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłów

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 17.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 104,7 µg/m3, w Zamościu 73,8 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia KSWSiA Patrol – 18

W dniach od 16 do 18 października br., na trenie Polski, odbywały się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol –18. W ćwiczeniu uczestniczyło ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczeniu zaangażowanych było 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania […]

Czytaj dalej...

Dzień Edukacji Narodowej w Lublinie

15 października br. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył wyróżnionym nauczycielom odznaczenia państwowe przyznane m.in. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, a także Medale KEN oraz nagrody ministra edukacji narodowej i kuratora oświaty w Lublinie.

Czytaj dalej...

Awaria – Wilczopole

WIOŚ w Lublinie informuje, że w związku z awarią na stacji pomiarowej w Wilczopolu, do czasu jej usunięcia, nie będzie prezentacji wyników ozonu na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 8