image_print

Program „Czyste Powietrze”

4 września 2018 roku w miejscowości Wólka Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Pawłem Gilowskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Markiem Lulkiem Dyrektorem BOŚ Bank w Lublinie uczestniczyli w wojewódzkiej inauguracji objazdów po gminach w ramach programu Czyste Powietrze. W spotkaniu wziął udział również Leszek Kowalczyk koordynator okręgowy programu, Edwin Gortat Wójt Gminy Wólka. Na spotkaniu zostały omówione trzy bloki […]

Czytaj dalej...

Przerwa techniczna

Informujemy że z powodu wymiany łączy komunikacyjnych w dniu 21 oraz 22 sierpnia może wystąpić przerwa w prezentacji wyników badań z niektórych stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dziesiątego sierpnia br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie złożył swoją pierwszą wizytę p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Paweł Ciećko. W spotkaniu uczestniczył również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Paweł Gilowski. Wizyta była okazją do poruszenia wielu istotnych dla Inspekcji tematów takich jak zmiana ustawy o odpadach czy też ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ustawy wprowadzają znaczące zmiany […]

Czytaj dalej...

Akredytacja badań laboratorium

Informujemy że Laboratorium WIOŚ Lublin uzyskało kolejną akredytację na badania laboratoryjne. Warto też dodać że to laboratorium jest już akredytowane od ponad 20 lat (pierwsza akredytacja w 1997 r) a zakres akredytowanych badań jest coraz większy. Pełny zakres akredytacji opisany jest w załączonym pliku – AB 118. Audyt badań laboratoryjnych WIOŚ Lublin przeprowadziło Polskie Centrum Akredytacji w czerwcu 2018 r.

Czytaj dalej...

Raport 2017

raport_2017

WIOŚ Lublin informuje że jest już dostępny najnowszy Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za rok 2017. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

Czytaj dalej...

Spotkanie ze Strażą Miejską

W dniu 9 lipca 2018 r. w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Lublin, Miasta Lublin oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Przedmiotem spotkania była wymiana informacji w zakresie ochrony środowiska, wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rozpatrywania interwencji kierowanych do organów, omówienie kompetencji poszczególnych instytucji. Szczególną uwagę zwrócono na interwencje dotyczące emisji hałasu do środowiska. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązali się […]

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

26.06.2018 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Jest ono wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem spotkania był pobór […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia „TOR -2018”

20 czerwca 2018 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli w wojewódzkim wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „TOR-2018”, które odbyło się na stacji kolejowej Lublin Tatary. Ćwiczenie dotyczyło współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży w zakresie prowadzenia działań porządkowych i ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze masowym na terenach kolejowych. W jednym z ćwiczonych epizodów, w wyniku wypadku kolejowego, doszło do wycieku środków chwastobójczych ze zbiornika umieszczonego na drezynie opryskującej tory. Zadaniem Pracowników […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6 8