image_print

Prace serwisowe

WIOŚ w Lublinie informuje, że w związku z przeglądem i naprawą analizatora benzenu na stacji pomiarowej w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Wzrost stężenia pyłów

Dnia 12.02.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych wzrastały stężenia pyłów w powietrzu, co powodowało pogorszenie jego jakości. Wysokie wartości stężeń dotyczyły pyłu PM10 i PM2,5. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 65,5 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Obowiązujące przepisy dopuszczają występowanie 35 dni o wartościach powyżej 50 µg/m3w roku […]

Czytaj dalej...

Przerwa konserwacyjna

Brak wyników benzenu w dniu dzisiejszym ze stacji zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej spowodowany jest prowadzeniem prac technicznych mających na celu sprawdzenie poprawności pracy analizatora. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

Dnia 8.01.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu, co znacznie pogorszyło jego jakość. Wysokie wartości stężeń dotyczyły pyłu PM10 i PM2,5. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 73,8 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Obowiązujące przepisy dopuszczają występowanie 35 dni o wartościach powyżej 50 […]

Czytaj dalej...

Biały Słup

Informujemy, że brak wyników ze stacji monitoringu jakości powietrza w Białym Słupie zlokalizowanej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego spowodowany jest prowadzeniem prac związanych z przeniesieniem stacji do miejscowości Florianka zlokalizowanej również na terenie Parku. W związku z tym wyłączona została stacja w Białym Słupie. Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza będą dostępne po uruchomieniu stacji w nowej lokalizacji tj. we Floriance.

Czytaj dalej...
1 6 7 8