image_print

Monitoring składowisk

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Z dniem 6 września 2019 r. wchodzą w życie zapisy art. 25 ust. 6f znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w myśl którego posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub […]

Czytaj dalej...

Kąpieliska 2019

kapieliska

Tak jak co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach. Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj dalej...

Obchody 100 Rocznicy Powstania Najwyższej Izby Kontroli

9 maja 2019 r. w Lublinie odbyły się regionalne obchody 100 Rocznicy Powstania Najwyższej Izby Kontroli. Uroczystości towarzyszyła dyskusja na temat roli i zadań Najwyższej Izby Kontroli oraz postawionych jej wyzwań. Moderatorem panelu był Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W uroczystościach udział wzięli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, ze strony WIOŚ Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny.  

Czytaj dalej...

Podpisanie porozumień w sprawie rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego

20 maja 2019 r. w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja na temat rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego i doliny rzeki Bystrzycy. Kluczowym punktem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy na rzecz rewitalizacji zalewu. Porozumienia w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisał Prezes Przemysław Daca, po drugiej stronie Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa […]

Czytaj dalej...

11 maja 2019 r.

Informujemy że zgodnie Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   2 maja 2019 r. (czwartek)  będzie dniem wolnym od pracy i inspektorat będzie nieczynny. W zamian dzień 11 maja 2019 r. (sobota) będzie normalnym dniem pracy w inspektoracie.   Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego

24 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego. Porządek obrad obejmował m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt oraz udzielenie pomocy finansowej Gminie Rejowiec  Fabryczny  w  2019  r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne. […]

Czytaj dalej...

STOP pożarom traw

pozary_traw_2018

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych. Pożary traw  bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Więcej na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl

Czytaj dalej...

Henryk Karwacki

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 27 lutego 2019 roku odszedł na zawsze nasz kolega Henryk Karwacki   Henryk Karwacki był  wieloletnim pracownikiem Laboratorium WIOŚ Lublin w Delegaturze Biała Podlaska . Będzie nam brakowało jego doświadczenia, zaangażowana oraz energii. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,myślach i sercu jako przyjazny i uczynny człowiek.   Msza Święta i uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.00 w dniu 2 marca 2019 r w Rossoszu.   […]

Czytaj dalej...
1 2