image_print

Rejestr BDO

rejestr_BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, jak również zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych. Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje […]

Czytaj dalej...

27 grudnia 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Urząd będzie nieczynny, w zamian dzień 14.12.2019 r. (sobota) będzie dniem pracy.

Czytaj dalej...

Minister Sławomir Mazurek z wizytą na Lubelszczyźnie

5 listopada br. Wiceminister Sławomir Mazurek oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny odwiedzili firmę C2C współpracującą z GreenTreeGroup, która zajmuje się produkcją naczyń wielorazowego użytku z biopolimerów. Firma C2C, jako jedyna w Polsce, wykorzystując innowacyjne materiały produkuje biodegradowalne opakowania. Produkty z biopolimer stanowią doskonałą alternatywę dla jednorazowych naczyń i opakowań. Dzięki nim możemy zastąpić tradycyjny polistyren i tym samym ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych. „Polska stoi przed wdrożeniem unijnej […]

Czytaj dalej...

Stacje pomiarowe – przerwa konserwacyjna

Informujemy że, w związku z przeniesieniem danych oraz obsługi stacji pomiarowych powietrza na serwery Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ),  w najbliższych dniach mogą wystąpić przerwy w prezentacji danych o jakości powietrza. Jednocześnie informujemy że głównym serwisem informacyjnym o stanie powietrza jest serwis GIOŚ – powietrze.gios.gov.pl .

Czytaj dalej...

WIOŚ Lublin – bardziej ECO

Z wielką radością zawiadamiamy, że w dniu 23 września br. staliśmy się posiadaczami czterech samochodów elektrycznych marki NISSAN LEAF. Samochody będą wykorzystywane w pracy WIOŚ w Lublinie oraz w Delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Wykorzystywanie przez WIOŚ samochodów bezemisyjnych wpisuje się w obecną politykę środowiskową promującą rozwiązania ekologiczne. Cieszy nas, że wobec powszechnej debaty o jakości powietrza, a także jego wpływu na jakość życia ludzi, WIOŚ w realizacji swoich ustawowych zadań może wpisać się […]

Czytaj dalej...

Monitoring składowisk

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Z dniem 6 września 2019 r. wchodzą w życie zapisy art. 25 ust. 6f znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w myśl którego posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub […]

Czytaj dalej...

Programu „Mój prąd”

Program Mój Prąd - NFOŚiGW

Rządowy program „Mój prąd” ma na celu zachęcenie Polaków do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce. W tym programie można uzyskać pomoc finansową w formie dotacji, która wynosi 50% wartości instalacji fotowoltaicznej, lecz nie może być wyższa niż 5000 zł. Więcej informacji w serwisie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej...

Kąpieliska 2019

kapieliska

Tak jak co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach. Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj dalej...
1 2