Śnięcia ryb w Tyśmienicy

image_print

W związku z otrzymaniem od przedstawiciela Polskiego Związku Wędkarskiego informacji dotyczącej śnięcia ryb na rzece Tyśmienicy w okolicach Kocka, w dniu 30 czerwca 2020 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie niezwłocznie udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce.

Inspektorzy WIOŚ w Lublinie wykonali rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie. W trakcie prowadzonych czynności zaobserwowano dzióbkowanie ryb oraz kilkanaście śniętych ryb. Pobrano próbki wód Tyśmienicy, które zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Lublinie w celu wykonania analiz.

Wstępne analizy fizykochemiczne pobranych prób wykazały bardzo niską zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Śnięcie ryb na rz. Tyśmienica

Śnięcie ryb na rz. Tyśmienica


 

 

Śnięcie ryb w rz. Krzna w miejscowości Malowa Góra

 

W dniu 29 czerwca 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej wpłynęła informacja o śnięciu ryb na rz. Krzna w miejscowości Malowa Góra. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektor WIOŚ i próbobiorca Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ Oddział w Lublinie dokonali oględzin rzeki Krzna. W czasie wizji w terenie udokumentowano obecność śniętych ryb w pobliżu  mostu w miejscowości Malowa Góra oraz pojedyncze śnięte ryby w rzece w miejscowościach Kijowiec i Nowosiółki. Wykonane w terenie pomiary wykazały bardzo niską zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie, tj. w zakresie: 0,53 mg/l – 1,02 mg/l. Woda w rzece miała ciemną barwę i zapach gnilny.

Utrzymująca się od kilku dni wysoka temperatura i gwałtowne burze spowodowały spływy zanieczyszczeń organicznych z pobliskich łąk (m.in. niezebranego siana i skoszonych traw) do rzeki. Duża ilość materii organicznej, która przedostała się do rzeki, wywołała w wodzie procesy gnilne. W powyższej sytuacji wystąpił w wodzie deficyt tlenowy tzw. „przyducha”, co najprawdopodobniej było przyczyną śnięcia ryb.