Zanieczyszczenie rz. Białki

image_print

W dniu 29 czerwca 2020 r. ok. godz. 18:50 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła informacja o prawdopodobnym zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi rz. Białka w miejscowości Radzyń Podlaski. Tego samego dnia inspektorzy WIOŚ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej przeprowadzili wizję terenową wskazanego odcinka rzeki i pobrali próbkę wody do badań. Oględziny wykazały, że woda w rzece charakteryzowała się ciemną barwą i silnym zapachem gnilnym. Na kontrolowanym odcinku nie zidentyfikowano występowania substancji ropopochodnych, ani awaryjnych zrzutów ścieków.
Z obserwacji wykonanych przez inspektorów wynika, że w wodzie występowały nasilone procesy gnilne, spowodowane m.in. wysokimi temperaturami powietrza. Badania pobranej próbki wody powierzchniowej są w trakcie wykonywania.