Śnięcie ryb na rzece Plewka

image_print

Śnięcie ryb w zbiorniku przepompowni wody na rzece Plewka w miejscowości Janowiec

W dniu 1 lipca 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła informacja o śnięciu ryb w zbiorniku przepompowni wody na rzece Plewka w miejscowości Janowiec. Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ Oddział w Lublinie udali się niezwłocznie we wskazane miejsca w celu rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Przeprowadzono oględziny rzeki Plewki na odcinku powyżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Janowcu do zbiornika przepompowni. Na kontrolowanym odcinku nie zidentyfikowano awaryjnych zrzutów ścieków. Pobrano próbki wód powierzchniowych z rzeki Plewki, zbiornika przepompowni oraz próbki ścieków z oczyszczalni w Janowcu.

W trakcie oględzin rzeki zaobserwowano pojedyncze płynące rzeką śnięte ryby. W zbiorniku przepompowni w Janowcu stwierdzono kilkanaście sztuk padłych ryb. Pobrane próbki zostały przekazane do laboratorium GIOŚ CLB w Lublinie do badań. Wstępne analizy fizykochemiczne pobranych próbek wody wykazały niską zawartość tlenu rozpuszczonego. Deficyt tlenowy powstały przez utrzymujące się od kilku dni wysokie temperatury oraz gwałtowne burze które powodują spływ zanieczyszczeń do rzeki jest najprawdopodobniej przyczyną śnięcia ryb. Badania pobranych próbek wody powierzchniowej i ścieków są w trakcie wykonywania.

Śnięcie ryb w zbiorniku przepompowni wody na rzece Plewka w miejscowości Janowiec

Śnięcie ryb w zbiorniku przepompowni wody na rzece Plewka w miejscowości Janowiec

Śnięcie ryb w zbiorniku przepompowni wody na rzece Plewka w miejscowości Janowiec