Śnięcie ryb w j.Glinki

image_print

Śnięcie ryb w jeziorze Glinki w miejscowości Orchówek

W dniu 3 lipca 2020 r. godz. 8.20 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chelmie wpłynęła telefoniczna informacja od dyrektora biura Okręgu PZW w Chełmie o śnięciu ryb już od dnia poprzedniego w jeziorze Glinki w miejscowości Orchówek. Inspektor WIOŚ Delegatury w Chełmie wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ Oddział w Lublinie udali się niezwłocznie we wskazane miejsca w celu rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Przeprowadzono oględziny okolicy jeziora. Pobrano próbki wód powierzchniowych z jeziora Glinki oraz rzeki Tarsienki, dopływu do jeziora.

W trakcie oględzin zaobserwowano ok. 200 kg. wyłowionych już martwych ryb i w dalszym ciągu trwało zbieranie z lustra wody śniętych ryb. Ponadto, zgłaszający interwencję poinformował o przetransportowaniu ok. 300 kg dużych, żywych sztuk sandacza i innych ryb do jeziora Bialego. Pobrane próbki wody zostały przekazane do laboratorium GIOŚ CLB w Lublinie do badań. Wykonane terenowe pomiary zawartości tlenu w wodzie wykazały niską zawartość tj. rzeka Tarsienka: 1,6 mg/l, jezioro Glinki: 4,5 mg/l. Deficyt tlenowy powstały przez utrzymujące się od kilku dni wysokie temperatury oraz gwałtowne burze które powodują spływ zanieczyszczeń do rzeki Tarsienki, a następnie do jeziora Glinki jest najprawdopodobniej przyczyną śnięcia ryb. Badania pobranych próbek wody powierzchniowej są w trakcie wykonywania.