Ograniczenie zadań WIOŚ w Lublinie

image_print

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że:
do odwołania

wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie:

 

 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,
  w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż
  1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów

Ww. wymogu nie stosuje się do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem  o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności, osoby  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

 1. W przypadku przebywania na terenie WIOŚ w Lublinie interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.

 

 1. W zakresie informacji na temat funkcjonowania WIOŚ w Lublinie oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – interesanci powinni wcześniej kontaktować się telefonicznie  z Punktem Obsługi Klienta tel. 081-718 62 01 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej WIOŚ
  w Lublinie).

 

 1. Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres WIOŚ w Lublinie:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Obywatelska 13

20 – 092 Lublin

lub elektronicznie na adres:

e-mail WIOŚ Lublin

 

 1. Zachęcamy także do korzystania z portalu epuap.gov.pl
  Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Inspektoratu. Potwierdzenia można dokonać  za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl