Ograniczenie zadań WIOŚ

image_print

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że:
do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie:

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

            Ww. wymogu nie stosuje się do:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem  o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności, osoby  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

W przypadku przebywania na terenie WIOŚ w Lublinie interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.

 

W zakresie informacji na temat funkcjonowania WIOŚ w Lublinie oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – interesanci powinni wcześniej kontaktować się telefonicznie  z Punktem Obsługi Klienta tel. 081 718 62 01 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie).

 

Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres WIOŚ w Lublinie:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,

ul. Obywatelska 13

20 – 092 Lublin

lub elektronicznie na adres e-mail:

e-mail WIOŚ Lublin

 

Zachęcamy także do korzystania z portalu epuap.gov.pl.
Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Inspektoratu. Potwierdzenia można dokonać  za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl