Porozumienie WIOŚ – Policja

28 września 2021 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie mgr inż. Leszek Żelazny podpisał porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie nadinsp. Arturem Bieleckim o współdziałaniu w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska mgr inż. Małgorzata Skwarek. Podpisanie powyższego porozumienia jest wypełnieniem zobowiązania wynikającego z § 5 porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy […]

System Informacyjny o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne

20 lipca 2021 r.ruszył  SI2PEM. SI2PEM czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne to publiczna baza danych zawierająca informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, prowadzona przez Ministra Cyfryzacji. System powstał w ramach projektu realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji w serwisie – https://si2pem.gov.pl/

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczeki pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska. W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane […]

Utylizacja folii rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br.  Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on  jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych […]

Kąpieliska 2021

Aktualna jakość wody w lubelskich kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli podawana jest w serwisie informacyjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.   Stan kąpielisk krajowych jest podawany w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ograniczenie zadań WIOŚ Lublin

OGŁOSZENIE o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie:   W przypadku przebywania na terenie […]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2021 nr 2021/BZP 00070701/01/P  

Zaszczep się w majówkę

Od 1 do 3 maja w specjalnym mobilnym punkcie do szczepień powszechnych na Placu Zamkowym w Lublinie, w godz. 10.00-17.00 będzie trwała akcja „Zaszczep się w majówkę”. Wszyscy zainteresowani z aktywnym e-skierowaniem będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 bez wcześniejszego umawiania się, jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Personel odpowie na wszystkie pytania związane ze szczepieniem wektorowym. Szczepienia będą odbywać się według harmonogramu: 1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby […]

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Więcej informacji w Komunikacie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.  

Ograniczenie zadań WIOŚ w Lublinie

OGŁOSZENIE o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512),w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że: do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie:   Dopuszczalna […]