image_print

Spotkanie z przedstawicielami GIOŚ

25 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie pana Leszka Żelaznego – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: panem Zdzisławem Krajewskim Dyrektorem Departamentu Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska, panią Małgorzatą Marciniewicz-Mykieta Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu oraz panem Leszkiem Karskim Dyrektorem Departamentu Prawa i Orzecznictwa. W czasie spotkania omawiano głównie problematykę monitoringu środowiska. Zwiedzano […]

Czytaj dalej...

Pył PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o utrzymującym się  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej  i  w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2018 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. […]

Czytaj dalej...

4 maja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 4 maja (piątek)  jest dniem wolnym od pracy dla urzędników administracji rządowej i w związku z tym inspektorat będzie nieczynny. W zamian za to w dniu 19 maja (sobota) inspektorat będzie pracował jak w dzień    powszedni.  

Czytaj dalej...

Mierniki benzenu

WIOŚ w Lublinie informuje że w dniach 18-20 kwietnia mierniki do badań benzenu ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej i Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej będą wyłączone. Wynika to z konieczności sprawdzenia działania i tych mierników  w badaniach porównawczych organizowanych przez Krajowe Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Hołd dla prof. Zyty Gilowskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorował prof. Zytę Gilowską – 12 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia profesor Zyty Gilowskiej sali obrad na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL). W uroczystości wzięli udział m.in. minister finansów prof. Teresa Czerwińska, profesorowie KUL z rektorem ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim, Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz członkowie rodziny zmarłej. Minister Teresa Czerwińska jako wyraz pamięci o śp. […]

Czytaj dalej...

Prezes Wód Polskich w Lublinie

6 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie robocze Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK). Uczestniczyli w nim m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny oraz prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, który przedstawił informację na temat aktualnego stanu organizacyjnego Wód Polskich i przygotowania województwa lubelskiego do ochrony przeciw powodzi i suszy.  

Czytaj dalej...

Stop pożarom traw

pozary_traw_2018

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2017 roku, to 10 397 000 złotych. Pożary traw  bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Więcej na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl

Czytaj dalej...

Pszczoła w mieście

Zagadnienie pszczelarstwa miejskiego i hodowli pszczół w Lublinie było tematem konferencji „Pszczoła w mieście”, która odbyła się 23 marca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. W spotkaniu wzięli udział naukowcy zajmujący się pszczołami, architekci krajobrazu, prawnicy, przedstawiciele władz Lublina w tym Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska. W trakcie konferencji doszło […]

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczenia stężeń pyłu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym […]

Czytaj dalej...
1 2 3 68