image_print

11 maja 2019 r.

Informujemy że zgodnie Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   2 maja 2019 r. (czwartek)  będzie dniem wolnym od pracy i inspektorat będzie nieczynny. W zamian dzień 11 maja 2019 r. (sobota) będzie normalnym dniem pracy w inspektoracie.   Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego

24 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego. Porządek obrad obejmował m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt oraz udzielenie pomocy finansowej Gminie Rejowiec  Fabryczny  w  2019  r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne. […]

Czytaj dalej...

STOP pożarom traw

pozary_traw_2018

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych. Pożary traw  bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Więcej na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl

Czytaj dalej...

Henryk Karwacki

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 27 lutego 2019 roku odszedł na zawsze nasz kolega Henryk Karwacki   Henryk Karwacki był  wieloletnim pracownikiem Laboratorium WIOŚ Lublin w Delegaturze Biała Podlaska . Będzie nam brakowało jego doświadczenia, zaangażowana oraz energii. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,myślach i sercu jako przyjazny i uczynny człowiek.   Msza Święta i uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.00 w dniu 2 marca 2019 r w Rossoszu.   […]

Czytaj dalej...

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W poniedziałek 4 lutego br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny. Na spotkaniu nie zabrakło Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem spotkania było omówienie stanu gotowości służb, inspekcji i straży do działań podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. Podczas posiedzenia Wojewódzkiego […]

Czytaj dalej...

Reforma Inspekcji Ochrony Środowiska

informacje-2019

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. po. 2531) zmieniają się zadania oraz struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Ustawa wprowadza znaczące zmiany w funkcjonowaniu Inspekcji, […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej, w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej oraz w  Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na ww. stacjach była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia […]

Czytaj dalej...

Awaria miernika

WIOŚ w Lublinie informuje, że wystąpiła awaria analizatora ozonu na stacji pomiarowej w Wilczopolu. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników ze stacji na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Współpraca w ramach Programu Czyste Powietrze

11 listopada br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Zakładu Gazowniczego w Lublinie. W spotkaniu brał również udział Leszek Kowalczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Paweł Gilowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Omówiono sprawy dotyczące wspólnych działań w ramach programu Czyste Powietrze. W najbliższym czasie przewiduje się spotkanie celem uściślenia zasad współpracy.

Czytaj dalej...
1 2 3 73