Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dziesiątego sierpnia br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie złożył swoją pierwszą wizytę p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.

W spotkaniu uczestniczył również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Paweł Gilowski.

Wizyta była okazją do poruszenia wielu istotnych dla Inspekcji tematów takich jak zmiana ustawy o odpadach czy też ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Ustawy wprowadzają znaczące zmiany w funkcjonowaniu Inspekcji, w tym m.in. możliwość prowadzenia kontroli w systemie całodobowym, przeprowadzania kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia o niej jak również przewiduje możliwość dokonywania tzw. kontroli krzyżowych bez względu na obszar województwa. Przyjęcie nowych rozwiązań ustawowych pozwoli na zwiększenie efektywności w walce z „szarą strefą” – przestępczością związaną z gospodarką odpadami oraz usprawni organizacyjno-finansowe funkcjonowanie Inspekcji.

Minister Ciećko odwiedził także Lubelski Urząd Wojewódzki (foto) ,Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz laboratoria KUL i Ecotech complex UMCS.

wizyta_GIOS_Ecotech_UMCS wizyta_GIOS_Laboratoria_KUL_VIII_2018
Barszcz Sosnowskiego

W serwisie informacyjnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dostępny jest poradnik  ” Jak radzić sobie z groźnymi barszczami „ .

 
Akredytacja badań laboratorium

Informujemy że Laboratorium WIOŚ Lublin uzyskało kolejną akredytację na badania laboratoryjne. Warto też dodać że to laboratorium jest już akredytowane od ponad 20 lat (pierwsza akredytacja w 1997 r) a zakres akredytowanych badań jest coraz większy.

Pełny zakres akredytacji opisany jest w załączonym pliku – AB 118.

Audyt badań laboratoryjnych WIOŚ Lublin przeprowadziło Polskie Centrum Akredytacji w czerwcu 2018 r.
Raport 2017

WIOŚ Lublin informuje że jest już dostępny najnowszy

Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za rok 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.
Spotkanie ze Strażą Miejską

W dniu 9 lipca 2018 r. w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Lublin, Miasta Lublin oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Przedmiotem spotkania była wymiana informacji w zakresie ochrony środowiska, wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rozpatrywania interwencji kierowanych do organów, omówienie kompetencji poszczególnych instytucji. Szczególną uwagę zwrócono na interwencje dotyczące emisji hałasu do środowiska.

Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązali się do wymiany informacji istotnych dla działań, które mają na celu poprawę stanu środowiska.
Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

26.06.2018 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Jest ono wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Głównym celem spotkania był pobór wód rzeki Bug, wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach. Podczas spotkania ponadto zaprezentowano i omówiono wyniki wspólnego poboru prób wód rzeki Bug uzyskane podczas wspólnego spotkania, które odbyło się w dniu 03.10.2017 r. po stronie białoruskiej oraz wyniki badań rzeki Bug i jej głównych dopływów przeprowadzonych w 2017 oraz 2018 roku w ramach prac własnych obu jednostek.

Przedstawiciele obu stron dokonali również oględzin modernizowanej miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowy fabryki akumulatorów w Brześciu.

podpisanie protokołu Brześć

modernizacja oczyszczalni w Brześciu

komory napowietrzania oczyszczalnia Brześćosadniki oczyszczalnia w Brześciu

ujście knału odprowadzającego ścieki z wolnej strefy ekonomicznej do rzeki Muchawiec
Ćwiczenia „TOR -2018”

20 czerwca 2018 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli w wojewódzkim wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „TOR-2018”, które odbyło się na stacji kolejowej Lublin Tatary. Ćwiczenie dotyczyło współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży w zakresie prowadzenia działań porządkowych i ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze masowym na terenach kolejowych.

W jednym z ćwiczonych epizodów, w wyniku wypadku kolejowego, doszło do wycieku środków chwastobójczych ze zbiornika umieszczonego na drezynie opryskującej tory. Zadaniem Pracowników Inspektoratu było dokonanie oględzin terenu i pobranie próbek gleby do analiz laboratoryjnych.

Dzięki udziałowi w ćwiczeniu pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie mieli okazję sprawdzić procedury postępowania w przypadku uwolnienia do środowiska substancji chemicznych oraz sposób współdziałania w tego typu zdarzeniach z innymi służbami.

 

Ćwiczenia "TOR 2018" foto.1

Ćwiczenia „TOR 2018” foto.1

Ćwiczenia "TOR 2018" foto.2

Ćwiczenia „TOR 2018” foto.2

Ćwiczenia "TOR 2018" foto.1

Ćwiczenia „TOR 2018” foto.3
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 – aktualizacja czerwiec 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 – aktualizacja maj 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.
Problemy ze składowiskami odpadów

6 czerwca 2018 r.  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny wspólnie z przedstawicielami Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie omawiał problematykę gospodarowania odpadami oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania w tym zakresie.
Następne spotkanie dotyczące koordynacji działań zaplanowane jest na najbliższy piątek.
Awaria stacji pomiarowej

Informujemy, że w związku z awarią na stacji pomiarowej w Wilczopolu, nie będzie prezentacji wyników ozonu na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

Przepraszamy za utrudnienia.