image_print

24 XII 2018 r. – dniem wolnym

INFORMACJA Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd będzie nieczynny, w zamian dzień 15.12.2018 r. (sobota) był normalnym dniem pracy.

Czytaj dalej...

Minister Paweł Ciećko z wizytą w Lublinie

14 listopada br. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko. Najważniejszym tematem wizyty ministra Ciećko była reforma Inspekcji Ochrony Środowiska oraz informacja o zmianach organizacyjnych dotyczących funkcjonowania laboratoriów. Minister zapowiedział powstanie w Lublinie pierwszego w Polsce laboratorium, które zajmować się będzie identyfikacją kodów odpadów. fot. LUW w Lublinie

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłów

Od wczorajszego dnia utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 8.11.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 104,4 µg/m3, w Zamościu 60,6 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. na ww. stacji wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja […]

Czytaj dalej...

Konferencja dot. zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla (CZAD)

Zagrożeniom związanym z emisją tlenku węgla oraz korzyściom, jakie niesie montaż i właściwa eksploatacja czujek dymu w mieszkaniach, poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się 7 listopada br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestnikami spotkania byli Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny a także Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie Piotr Szacmajer. Więcej […]

Czytaj dalej...

Awaria analizatorów

WIOŚ w Lublinie informuje, że wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu na stacji pomiarowej w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej oraz  awaria analizatora tlenku węgla w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników ze stacji na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW

23 października 2018 r. odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW. Celem spotkania był wspólny pobór prób wód rzeki granicznej Bug w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zosin/Ustiług. W poborze prób ze strony polskiej uczestniczyli: Jadwiga Tkaczyk-starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska, będąca członkiem polskiej części Grupy Roboczej OW i Adam Szamik- starszy specjalista –Laboratorium WIOŚ w Lublinie. Stronę ukraińską reprezentował Walery Griżuk Naczelnik Wołyńskiej Hydrogeologiczno-Melioracyjnej Służby, […]

Czytaj dalej...

Inauguracji Roku Akademickiego KUL

21 października br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter ze względu na jubileusz 100-lecia uniwersytetu. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Na uroczystość zaproszony został Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wygłosił inauguracyjny wykład – Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości.

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

Dnia 18.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła: w Lublinie 124,1 µg/m3, w Zamościu 73,1 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej […]

Czytaj dalej...

Spotkanie w sprawie Zalewu Zemborzyckiego

17 października br w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Dyrektora RZGW Wody Polskie Agnieszki Szymuli z prezesem PGW Przemysławem Dacą w sprawie Zalewu Zemborzyckiego. Zebranych poinformowano o opracowaniu wstępnej koncepcji rewitalizacji zbiornika, polegającej na budowie przedzbiornika, odmuleniu zalewu oraz na przebudowie zapory czołowej. Podjęto również rozmowy na temat współpracy z Wodami Polskimi oraz współfinansowania PMŚ przez Wody Polskie. W spotkaniu uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 73