Spotkanie wojewódzkich inspektorów

11 grudnia 2018 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny gościł w siedzibie WIOŚ Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna i Kielce. Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło reformy Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednym z punktów spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska co do zasad funkcjonowania Inspekcji po 1 stycznia 2019 roku.
W tym samym czasie w laboratorium WIOŚ w Lublinie trwało szkolenie dotyczące substancji priorytetowych.

spotkanie WIOŚ
24 XII 2018 r. – dniem wolnym

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd będzie nieczynny, w zamian dzień 15.12.2018 r. (sobota) był normalnym dniem pracy.
Minister Paweł Ciećko z wizytą w Lublinie

14 listopada br. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko. Najważniejszym tematem wizyty ministra Ciećko była reforma Inspekcji Ochrony Środowiska oraz informacja o zmianach organizacyjnych dotyczących funkcjonowania laboratoriów. Minister zapowiedział powstanie w Lublinie pierwszego w Polsce laboratorium, które zajmować się będzie identyfikacją kodów odpadów.

IMG_5030

fot. LUW w Lublinie
Wysokie stężenia pyłów

Od wczorajszego dnia utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 8.11.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 104,4 µg/m3, w Zamościu 60,6 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości  w dniu dzisiejszym i kolejnych dniach

 
Przekroczenia zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. na ww. stacji wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).
Szczegółowe dane  przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h

w okresie

od 1.01.2018 r.

do 7.11.2018 r.

Obszar, na którym wystąpiło przekroczenie
[km2]
Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie

[osoba]

Lublin

ul. Obywatelska

LbLubObywate 36 147 339 850

 
Konferencja dot. zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla (CZAD)

Zagrożeniom związanym z emisją tlenku węgla oraz korzyściom, jakie niesie montaż i właściwa eksploatacja czujek dymu w mieszkaniach, poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się 7 listopada br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Uczestnikami spotkania byli Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny a także Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie Piotr Szacmajer.

Więcej informacji na stronie LUW w Lublinie https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wojewoda-ostrzega-przed-czadem-%E2%80%9Ezabija-najsprytniej-i-najciszej%E2%80%9D-wideo

1_65

fot. LUW w Lublinie
Awaria analizatorów

WIOŚ w Lublinie informuje, że wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu na stacji pomiarowej w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej oraz  awaria analizatora tlenku węgla w Lublinie przy ul. Obywatelskiej.

Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników ze stacji na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.

Przepraszamy za utrudnienia.
Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW

23 października 2018 r. odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW. Celem spotkania był wspólny pobór prób wód rzeki granicznej Bug w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zosin/Ustiług. W poborze prób ze strony polskiej uczestniczyli: Jadwiga Tkaczyk-starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska, będąca członkiem polskiej części Grupy Roboczej OW i Adam Szamik- starszy specjalista –Laboratorium WIOŚ w Lublinie. Stronę ukraińską reprezentował Walery Griżuk Naczelnik Wołyńskiej Hydrogeologiczno-Melioracyjnej Służby, będący członkiem ukraińskiej części Grupy Roboczej OW oraz H. Baranowa – pracownik laboratorium. Pobrane próby wody zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem zostaną wykonane w laboratoriach współpracujących ze sobą stron. Następnie strony wymienią się rezultatami badań i omówią stan zanieczyszczeń wód rzeki granicznej Bug na podstawie badanych wskaźników.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Inauguracji Roku Akademickiego KUL

21 października br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter ze względu na jubileusz 100-lecia uniwersytetu.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Na uroczystość zaproszony został Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wygłosił inauguracyjny wykład – Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości.
Wysokie stężenia pyłu

Dnia 18.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła: w Lublinie 124,1 µg/m3, w Zamościu 73,1 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości pyłu PM10 w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2018 r. oraz w najbliższych dniach.