image_print

Akredytacja badań laboratorium

Informujemy że Laboratorium WIOŚ Lublin uzyskało kolejną akredytację na badania laboratoryjne. Warto też dodać że to laboratorium jest już akredytowane od ponad 20 lat (pierwsza akredytacja w 1997 r) a zakres akredytowanych badań jest coraz większy. Pełny zakres akredytacji opisany jest w załączonym pliku – AB 118. Audyt badań laboratoryjnych WIOŚ Lublin przeprowadziło Polskie Centrum Akredytacji w czerwcu 2018 r.

Czytaj dalej...

Raport 2017

raport_2017

WIOŚ Lublin informuje że jest już dostępny najnowszy Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za rok 2017. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

Czytaj dalej...

Spotkanie ze Strażą Miejską

W dniu 9 lipca 2018 r. w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Lublin, Miasta Lublin oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Przedmiotem spotkania była wymiana informacji w zakresie ochrony środowiska, wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rozpatrywania interwencji kierowanych do organów, omówienie kompetencji poszczególnych instytucji. Szczególną uwagę zwrócono na interwencje dotyczące emisji hałasu do środowiska. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązali się […]

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

26.06.2018 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Jest ono wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem spotkania był pobór […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia „TOR -2018”

20 czerwca 2018 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli w wojewódzkim wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „TOR-2018”, które odbyło się na stacji kolejowej Lublin Tatary. Ćwiczenie dotyczyło współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży w zakresie prowadzenia działań porządkowych i ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze masowym na terenach kolejowych. W jednym z ćwiczonych epizodów, w wyniku wypadku kolejowego, doszło do wycieku środków chwastobójczych ze zbiornika umieszczonego na drezynie opryskującej tory. Zadaniem Pracowników […]

Czytaj dalej...

Problemy ze składowiskami odpadów

6 czerwca 2018 r.  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny wspólnie z przedstawicielami Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie omawiał problematykę gospodarowania odpadami oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania w tym zakresie. Następne spotkanie dotyczące koordynacji działań zaplanowane jest na najbliższy piątek.

Czytaj dalej...

Awaria stacji pomiarowej

Informujemy, że w związku z awarią na stacji pomiarowej w Wilczopolu, nie będzie prezentacji wyników ozonu na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Bezpieczeństwo składowisk odpadów

W dniu 30 maja 2018 r. Pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska spotkał się z Panem Przemysławem Czarnkiem  Wojewodą Lubelskim w celu konsultacji dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego składowisk odpadów. Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami, w tym przypadki pożarów instalacji przetwarzania odpadów na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 71