image_print

Hołd dla prof. Zyty Gilowskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorował prof. Zytę Gilowską – 12 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia profesor Zyty Gilowskiej sali obrad na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL). W uroczystości wzięli udział m.in. minister finansów prof. Teresa Czerwińska, profesorowie KUL z rektorem ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim, Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz członkowie rodziny zmarłej. Minister Teresa Czerwińska jako wyraz pamięci o śp. […]

Czytaj dalej...

Prezes Wód Polskich w Lublinie

6 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie robocze Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK). Uczestniczyli w nim m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny oraz prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, który przedstawił informację na temat aktualnego stanu organizacyjnego Wód Polskich i przygotowania województwa lubelskiego do ochrony przeciw powodzi i suszy.  

Czytaj dalej...

Stop pożarom traw

pozary_traw_2018

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2017 roku, to 10 397 000 złotych. Pożary traw  bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Więcej na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl

Czytaj dalej...

Pszczoła w mieście

Zagadnienie pszczelarstwa miejskiego i hodowli pszczół w Lublinie było tematem konferencji „Pszczoła w mieście”, która odbyła się 23 marca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. W spotkaniu wzięli udział naukowcy zajmujący się pszczołami, architekci krajobrazu, prawnicy, przedstawiciele władz Lublina w tym Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska. W trakcie konferencji doszło […]

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczenia stężeń pyłu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym […]

Czytaj dalej...

Duże stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się podwyższone stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 08.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano ponownie przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła 66,6 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów) wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu […]

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 07.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 63µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów) wskazują na możliwość […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC – II 2018

Liczba instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień 28.02.2018 r. Liczba instalacji IPPC w województwie lubelskim według stanu […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenia pyłowe

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 05.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 144,6 µg/m3, w Zamościu 66,4 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 69