image_print

Wzrost stężeń pyłów

Dnia 04.03.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 101,4 µg/m3, w Zamościu 81,9 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, […]

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

1 marca w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 61,6 µg/m3, w Zamościu 95,5 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 0.00-14.00 wynosiła: w Lublinie […]

Czytaj dalej...

„spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

W dniach 1-31 marca 2018 r. na terenie województwa lubelskiego odbędzie się ogólnopolska akcja zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Inicjatywa związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma na celu uczczenie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew dla Polski, a także – poprzez oddanie krwi – konkretną pomoc chorym i ofiarom wypadków. Do udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi „spoKREWnieni służbą” są zaproszeni […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC – XII 2017

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego Liczba instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień […]

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

25.02.2018 r. od godziny 22.00 nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co powodowało pogorszenie jego jakości. Najwyższe wartości stężeń 1-godzinnych odnotowano na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej. Średnia wartość stężenia pyłu PM10 dnia 26.02.2018 r. w godzinach 1.00-11.00 w Zamościu obliczona z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła: 182,5 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne (duże spadki temperatur, brak wiatru) wskazują na możliwość występowania przekroczeń dopuszczalnej 24-godzinnej […]

Czytaj dalej...

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego

19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się kolejne już spotkanie Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska nt. jakości powietrza, które w okresie jesienno – zimowym ulega znacznemu pogorszeniu. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że zwiększona częstotliwość pojawiania się „smogu” związana jest ze wzmożonym ogrzewaniem budynków mieszkalnych oraz rodzajem paliwa używanym do tego celu. Zdarzają się niechlubne przypadku […]

Czytaj dalej...

Prace serwisowe

WIOŚ w Lublinie informuje, że w związku z przeglądem i naprawą analizatora benzenu na stacji pomiarowej w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Wzrost stężenia pyłów

Dnia 12.02.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych wzrastały stężenia pyłów w powietrzu, co powodowało pogorszenie jego jakości. Wysokie wartości stężeń dotyczyły pyłu PM10 i PM2,5. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 65,5 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Obowiązujące przepisy dopuszczają występowanie 35 dni o wartościach powyżej 50 µg/m3w roku […]

Czytaj dalej...

Przerwa konserwacyjna

Brak wyników benzenu w dniu dzisiejszym ze stacji zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej spowodowany jest prowadzeniem prac technicznych mających na celu sprawdzenie poprawności pracy analizatora. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 68