image_print

Wysokie stężenia pyłów

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 17.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 104,7 µg/m3, w Zamościu 73,8 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia KSWSiA Patrol – 18

W dniach od 16 do 18 października br., na trenie Polski, odbywały się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol –18. W ćwiczeniu uczestniczyło ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczeniu zaangażowanych było 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania […]

Czytaj dalej...

Dzień Edukacji Narodowej w Lublinie

15 października br. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył wyróżnionym nauczycielom odznaczenia państwowe przyznane m.in. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, a także Medale KEN oraz nagrody ministra edukacji narodowej i kuratora oświaty w Lublinie.

Czytaj dalej...

Awaria – Wilczopole

WIOŚ w Lublinie informuje, że w związku z awarią na stacji pomiarowej w Wilczopolu, do czasu jej usunięcia, nie będzie prezentacji wyników ozonu na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej...

Gala Koncertowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

W niedzielny wieczór 7 października br. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w Gali Koncertowej zorganizowanej przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz prezesa Fundacji Niepodległości Przemysława Omieczyńskiego – z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Gościem specjalnym gali był prezydent RP Andrzej Duda, który przekazał flagę Polski na ręce prezesa Fundacji Niepodległości. Na Gali uhonorowane zostały  osoby i organizacje działające na rzecz umacniania niepodległości i wspólnoty narodowej, […]

Czytaj dalej...

Program Czyste Powietrze

04.10.2018 r. odbyły się kolejne spotkania dot. Programu Czyste Powietrze, które przeprowadzono w poszczególnych dzielnicach Lublina tj. Głusk oraz Dziesiątej. W spotkaniu  uczestniczył  Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem bowiem frekwencja w dzielnicy Dziesiątej przekroczyła poziom 150 osób.

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

01.10.2018 r. w Kodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Spotkanie te było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem spotkania był pobór wód rzeki […]

Czytaj dalej...

Przerwa techniczna

WOŚ w Lublinie informuje, że dniach 2 – 3 października br. w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi na stacjach monitoringu powietrza: w Lublinie przy ul. Obywatelskiej, Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej oraz w Wilczopolu mogą nastąpić przerwy w transmisji danych.  Do czasu ukończenia prac nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza  GIOŚ. Przepraszamy za co utrudnienia.

Czytaj dalej...

XVII posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych

19 – 21 września 2018 r. w Świtazi w Obwodzie Wołyńskim na Ukrainie odbyło się XVII posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. W posiedzeniu wzięła udział Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jednocześnie pełniąca funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. współpracy z Ukrainą na wodach granicznych. Ze strony ukraińskiej spotkaniu współprzewodniczyła Irina Owczarenko, Przewodnicząca Państwowej Agencji ds. Zasobów Wodnych Ukrainy, Pełnomocnik Rządu Ukrainy ds. współpracy z Polską na wodach […]

Czytaj dalej...

„Czyste Powietrze” – LUW w Lublinie

15 września 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeprowadzono kolejne spotkanie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Leszkiem Kowalczykiem koordynatorem okręgowym programu „Czyste powietrze”. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 73