image_print

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

01.10.2018 r. w Kodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Spotkanie te było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem spotkania był pobór wód rzeki […]

Czytaj dalej...

Przerwa techniczna

WOŚ w Lublinie informuje, że dniach 2 – 3 października br. w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi na stacjach monitoringu powietrza: w Lublinie przy ul. Obywatelskiej, Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej oraz w Wilczopolu mogą nastąpić przerwy w transmisji danych.  Do czasu ukończenia prac nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza  GIOŚ. Przepraszamy za co utrudnienia.

Czytaj dalej...

XVII posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych

19 – 21 września 2018 r. w Świtazi w Obwodzie Wołyńskim na Ukrainie odbyło się XVII posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. W posiedzeniu wzięła udział Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jednocześnie pełniąca funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. współpracy z Ukrainą na wodach granicznych. Ze strony ukraińskiej spotkaniu współprzewodniczyła Irina Owczarenko, Przewodnicząca Państwowej Agencji ds. Zasobów Wodnych Ukrainy, Pełnomocnik Rządu Ukrainy ds. współpracy z Polską na wodach […]

Czytaj dalej...

„Czyste Powietrze” – LUW w Lublinie

15 września 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeprowadzono kolejne spotkanie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Leszkiem Kowalczykiem koordynatorem okręgowym programu „Czyste powietrze”. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo […]

Czytaj dalej...

Lubelski Festiwal Nauki 2018

16 września 2018 r. na Placu Teatralnym Centrum Spotkania Kultur podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego przedstawiciele uczelni oraz środowisk naukowych i kulturalnych Lublina oraz Lubelszczyzny zachęcali wszystkich zainteresowanych w każdym wieku do inspirowania się i zgłębiania tajników nauki. W wydarzeniu tym wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z pracownikami WIOŚ Lublin. Wspólnie udzielali informacji związanych z działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, prezentowali sprzęt pomiarowy pól elektromagnetycznych, miernik hałasu […]

Czytaj dalej...

Przebudowa i rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego

Zgodnie z nowym prawem wodnym od 1 stycznia br. Wody Polskie stały się właścicielem Zalewu Zemborzyckiego. Po ponad 40 latach od wybudowania lubelski Zalew Zemborzycki zostanie gruntownie przebudowany i zrewitalizowany – taką decyzję podczas roboczej wizyty 13 września br. w Lublinie podjął Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W spotkaniu Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ponadto uczestniczyli Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Agnieszka  […]

Czytaj dalej...

Awaria miernika

Z powodu awarii miernika ozonu na stacji monitoringu powietrza w Lublinie, do czasu jego naprawy, nie będzie prezentacji aktualnych stężeń ozonu z tej stacji w serwisie informacyjny WIOŚ Lublin i GIOŚ. Przepraszamy za te utrudnienia.

Czytaj dalej...

Gmina Baranów, Ułęż – Program Czyste Powietrze

6 września 2018 roku Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Leszkiem Kowalczykiem koordynatorem okręgowym programu „Czyste powietrze” odwiedzali kolejne gminy: Baranów i Ułęż zachęcając mieszkańców do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

Czytaj dalej...

Program „Czyste Powietrze”

4 września 2018 roku w miejscowości Wólka Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Pawłem Gilowskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Markiem Lulkiem Dyrektorem BOŚ Bank w Lublinie uczestniczyli w wojewódzkiej inauguracji objazdów po gminach w ramach programu Czyste Powietrze. W spotkaniu wziął udział również Leszek Kowalczyk koordynator okręgowy programu, Edwin Gortat Wójt Gminy Wólka. Na spotkaniu zostały omówione trzy bloki […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6 73