image_print

Wycieku oleju napędowego – Lubycz Królewska

W związku ze zdarzeniem wycieku oleju napędowego na drodze krajowej w m. Lubycza Królewska WIOŚ w dniu 14 maja  dokonał następujących ustaleń: zdarzenie zostało spowodowane wyciekiem oleju hydraulicznego (nie napędowego) z instalacji ładowarki „fadroma” L-46, w wyniku awarii przewodu,  na odcinek jezdni o dł. ok. 1,5 km wydostało się ok. 100 litrów oleju, sprawcą zdarzenia jest firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Budowa Dróg i Mostów w Tomaszowie Lubelskim, rozlany na jezdni olej został posypany […]

Czytaj dalej...

Emisja amoniaku – Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A

W dniu 13 maja  o godz. 23.53   Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. w Puławach powiadomiły WIOŚ w Lublinie o  zdarzeniu do którego doszło na terenie Centrum Produkcji Melaminy i Mocznika – Wytwórni Mocznika. O godz. 21.30  nastąpił wzrost ciśnienia w układzie ciekłego amoniaku w konsekwencji otwarcia zaworu bezpieczeństwa w Wytwórni Mocznika w wyniku czego nastąpiła emisja amoniaku do atmosfery w ilości ok.2,5 Mg. Z uwagi na istniejące warunki pogodowe i przebieg zdarzenia  zagrożenie ograniczyło się do terenu ZA „PUŁAWY” – […]

Czytaj dalej...

System Zarządzania Jakością w WIOŚ

W dniu 13 maja w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadzono audit nadzorujący na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą EN ISO 9001:2000. Audit przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Podczas auditu nadzorującego, auditorzy TÜV analizowali funkcjonowanie i realizację potencjałów doskonalenia systemu. W związku z pozytywnym wynikiem auditu nadzorującego nastąpi przedłużenie ważności certyfikatu systemu jakości dla WIOŚ Lublin.

Czytaj dalej...

Wizyta GIOŚ w WIOŚ Lublin

W dniu 11 maja 2004 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pan Krzysztof Zaręba złożył wizytę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie, w ramach której zapoznał się również z organizacją i specyfiką pracy laboratorium Delegatury w Chełmie. W trakcie spotkania omówiono problemy związane z realizacją zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań i kompetencji inspekcji.

Czytaj dalej...

Rzeka Bug rzeką transgraniczną – Program TACIS

Przedstawiciel WIOŚ w Lublinie w dniach 28-30 kwietnia uczestniczył w obserwatorium środowiska, zorganizowanym w Metz we Francji, w ramach programu TACIS. W obserwatorium brali także udział przedstawiciele Obwodu wołyńskiego na Ukrainie i Lotaryngii we Francji. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z rzeką Bug jako rzeką transgraniczną.

Czytaj dalej...

Pokaz poboru prób wody

Delegatura WIOŚ w Chełmie w celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży (na prośbę Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie), przeprowadziła pokaz poboru prób wody, połączony z prezentacją dostępnych oznaczeń terenowych w ramach badań monitoringowych rzeki Uherki.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie wód rzeki Żółkiewki

W związku ze zdarzeniem  z dnia 21.04.2004 r., tj. awarii w OSM Krasnystaw,  WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje,  iż w dniu 22.04.2004 r. dokonała kontrolnego pomiaru wody rzeki Żółkiewki powyżej i poniżej zrzutu ścieków z OSM Krasnystaw oraz wody z rzeki Wieprz. Wstępne wyniki analiz wykazały, że stan jakości wody ustabilizował się i nie przekracza dopuszczalnych norm. Woda rzeki Żółkiewki powyżej i poniżej wylotu ścieków klasyfikuje się w III klasie czystości (wody zadowalającej jakości). Także wody […]

Czytaj dalej...

Wyciek amoniaku w OSM Krasnystaw

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje, iż w dniu wczorajszym (21 kwietnia) około godz.8.40 w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie ul. Borowa 4 wystąpiła awaria pompy amoniakalnej w pomieszczeniu maszynowni chłodniczej. W trakcie zaistniałego zdarzenia nastąpił wyciek około 30 kg amoniaku. Awarię po około 30 minutach usunęły zakładowe służby techniczne. Przybyła na miejsce zdarzenia jednostka ratowniczo- gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie stwierdziła, że działania podjęte przez służby zakładowe […]

Czytaj dalej...

Polsko – Białoruskie spotkanie służb

W wyniku realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej w dniu 6 kwietnia 2004 roku w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Obradom ze strony polskiej przewodniczył Pan Mieczysław Burdzicki – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, a ze strony białoruskiej Pan Włodzimierz […]

Czytaj dalej...

Badania jezior

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje iż zakończono pierwszą, wiosenną serię badań jezior lubelskich objętych monitoringiem w roku 2004, tj.: Białe Włodawskie, Piaseczno, Krasne, Łukcze, Czarne Włodawskie, Rotcze, Brudno, Brudzieniec, Święte, Zienkowskie Jednocześnie nadmieniamy iż opracowany został „Komunikat o stanie czystości jezior badanych w 2003 r.”.

Czytaj dalej...
1 69 70 71 72 73