image_print

Kontrola instalacji IPPC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w lutym br. będzie kontrolował zakłady w ramach cyklu kontrolnego GIOŚ w zakresie „stanu przygotowania prowadzących instalacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30 kwietnia 2004 roku. Skontrolowanych zostanie 7 zakładów podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia 2004 roku.

Czytaj dalej...

Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenie lotniska w Białej Podlaskiej

WIOŚ Lublin, Delegatura Biała Podlaska przeprowadziła kontrolę realizacji przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego dotyczącej eksploatacji systemu depresjonująco – rozsączającego wraz ze stacją oczyszczania na terenie lotniska w Białej Podlaskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie nie rozpoczęła realizacji obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego poza kompleksem lotniskowym. Podczas kontroli dokonano oględzin instalacji do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego na terenie […]

Czytaj dalej...
1 71 72 73