image_print

Pył PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o utrzymującym się  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej  i  w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2018 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. […]

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczenia stężeń pyłu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym […]

Czytaj dalej...

Duże stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się podwyższone stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 08.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano ponownie przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła 66,6 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów) wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu […]

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 07.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 63µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów) wskazują na możliwość […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenia pyłowe

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 05.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 144,6 µg/m3, w Zamościu 66,4 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek […]

Czytaj dalej...

Wzrost stężeń pyłów

Dnia 04.03.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 101,4 µg/m3, w Zamościu 81,9 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, […]

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

1 marca w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 61,6 µg/m3, w Zamościu 95,5 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 0.00-14.00 wynosiła: w Lublinie […]

Czytaj dalej...

Wysokie stężenia pyłu

25.02.2018 r. od godziny 22.00 nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co powodowało pogorszenie jego jakości. Najwyższe wartości stężeń 1-godzinnych odnotowano na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej. Średnia wartość stężenia pyłu PM10 dnia 26.02.2018 r. w godzinach 1.00-11.00 w Zamościu obliczona z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła: 182,5 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne (duże spadki temperatur, brak wiatru) wskazują na możliwość występowania przekroczeń dopuszczalnej 24-godzinnej […]

Czytaj dalej...

Wzrost stężenia pyłów

Dnia 12.02.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych wzrastały stężenia pyłów w powietrzu, co powodowało pogorszenie jego jakości. Wysokie wartości stężeń dotyczyły pyłu PM10 i PM2,5. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 65,5 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Obowiązujące przepisy dopuszczają występowanie 35 dni o wartościach powyżej 50 µg/m3w roku […]

Czytaj dalej...
1 2 3 8