Priorytetowe zadania do wykonania z zakresu działalności kontrolnej przestrzegania prawa ochrony środowiska określają „Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska” zaakceptowane i przekazane do stosowania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcje Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (dalej jako „p.p”) . Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 47 p.p.

Schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcje Ochrony Środowiska (plik pdf. 448 kB)

Planowanie działań kontrolnych WIOŚ w Lublinie odbywa się poprzez skonstruowanie planu rocznego i planów kwartalnych, obejmujących podmioty korzystające ze środowiska zlokalizowane na terenie województwa.

Lista celów kontrolnych przyjęta do realizacji przedstawiono w pliku Plan kontroli 2021.

Archiwalne plany kontroli WIOŚ Lublin.

Print Friendly, PDF & Email