Działalność kontrolna

image_print

Priorytetowe zadania do wykonania z zakresu działalności kontrolnej przestrzegania prawa ochrony środowiska określają „Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska” zaakceptowane i przekazane do stosowania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli

Planowanie działań kontrolnych WIOŚ w Lublinie odbywa się poprzez skonstruowanie planu rocznego i planów kwartalnych, obejmujących podmioty korzystające ze środowiska zlokalizowane na terenie województwa.

Lista celów kontrolnych przyjęta do realizacji przedstawiono w pliku Plan kontroli 2021.

Archiwalne plany kontroli WIOŚ Lublin.