Geoportal zaistniał dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Naszym celem jest prezentowanie najistotniejszych, wiarygodnych informacji o środowisku i jego ochronie połączonych z informacją przestrzenną w sposób czytelny i umożliwiający szybkie dotarcie do poszukiwanych treści. Dedykujemy go wszystkim zainteresowanym zagadnieniami ochrony środowiska.
O geoportalu
Geoportal WIOŚ w Lublinie, w myśl idei dyrektywy INSPIRE, ma na celu udostępnienie i wizualizację na mapach tematycznych danych gromadzonych w ramach monitoringu środowiska.
Monitoring środowiska
Państwowy monitoring środowiska został powołany art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska i stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku …
Serwis WMS
Serwis WMS opublikowany w ramach projektu:
Nie niszczmy powietrza, wody, ziemi i przyrody. Niech coś jeszcze pozostanie dla tych, co będą potem…
Portal mapowy