Laboratorium

image_print

Działalność badawcza i pomiarowa WIOŚ Lublin oparta jest na  nowocześnie wyposażonym i zorganizowanym laboratorium. Dzięki jego działalności możliwe są badania różnorodnych parametrów środowiska i jego zanieczyszczeń w śladowych ilościach.


 

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji wydany przez krajową jednostkę akredytującą PCA w Warszawie (http://www.pca.gov.pl/). Systemy jakości laboratorium funkcjonuje w oparciu o normę PN- EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres badań akredytowanych zawarty jest w Zakresie akredytacji laboratorium badawczego AB 118 .

Personel Laboratorium jest w pełni kompetentny do wykonywania swoich zadań. Uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/) w odpowiednich Komitetach Technicznych. Laboratorium WIOŚ w Lublinie od września 1994 roku zrzeszone jest w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (http://www.pollab.pl/).