Badania i pomiary zlecone

CLB oddział w Lublinie nie wykonuje pomiarów, poboru prób i oznaczeń dla klientów zewnętrznych.