Wyposażenie

image_print

CLB oddział w Lublinie wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy, nadzorowany wg polskich przepisów metrologicznych (wzorcowany, legalizowany i sprawdzany).

Wyposażenie laboratorium stanowią m.in.

  • chromatografy gazowe, jonowe i cieczowe,
  • analizatora węgla organicznego
  • automatyczne stacje pomiarów zanieczyszczeń powietrza,
  • spektrofotometry UV,
  • mierniki poziomu dźwięku,
  • spektrofotometry ICP,
  • wagi analityczne, konduktometry, pH-metry, tlenomierze,
  • sprzęt do poboru próbek

Zakupy sprzętu będącego w posiadaniu laboratorium dokonywane były indywidualnie ze środków własnych oraz z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także centralnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach programu UE „Infrastruktura i Środowisko.

Laboratorium