Zakres badań

image_print

Laboratorium WIOŚ Lublin wykonuje badania w zakresie wynikającym z charakteru zagrożeń i potrzeb inspektoratu występujących obszarze województwa lubelskiego. Zakres prowadzonych badań i pomiarów obejmuje badanie zanieczyszczeń w:

 • powietrzu (imisji i emisji),
 • wodzie i ściekach,
 • glebie,
 • oraz pomiary:
  • natężenia pól elektromagnetycznych
  • hałasu

Ponadto Laboratorium WIOŚ w Lublinie konsekwentnie rozszerza zakres oznaczeń chromatograficznych i metali. Wyniki tych badań wykorzystane są w działalności inspekcyjnej i monitoringowej.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium WIOŚ w Lublinie obejmuje:

 • badania z zakresu analizy wagowej, potencjometrycznej, kolorymetrycznej, miareczkowej,
 • badania biologiczne ,
 • badania metali przy wykorzystaniu techniki ICP, spektrofotometrii płomieniowej i bezpłomieniowej,
 • badania śladowych ilości metali ciężkich w próbkach środowiskowych,
 • badania anionów przy wykorzystaniu chromatografii jonowej,
 • badania łatwolotnych związków organicznych w  wodzie przy wykorzystaniu analizy chromatograficznej,
 • badania substancji priorytetowych w wodzie przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w różnych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • pomiary emisji  zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji przemysłowych,
 • pomiary ciągłe imisji zanieczyszczeń gazowych w stałych stacjach pomiarowych,
 • pomiary pól elektromagnetycznych.
 • pomiary hałasu.

Szczegółowy wykaz akredytowanych oznaczeń zawiera zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 118 dostępny na stronie www.pca.gov.pl lub pliku AB 118.


 Uwaga !!!
Laboratorium WIOŚ Lublin informuje, że zawiesza do odwołania wykonywanie analiz i pomiarów na zlecenie klientów zewnętrznych.