2013

 • Umowa nr 5/2013/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku” – kwota dotacji – 50.000 zł
 • Umowa nr 6/2013/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i parametrów zawartych w dyrektywie dot. jakości powietrza – kwota dotacji – 440.000 zł
 • Umowa nr 7/2013/B/M0O – Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie – kwota dotacji – 260.000 zł

2014

 • Umowa nr 1/2014/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego do rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i inspekcyjnych oraz parametrów zwartych w dyrektywie dotyczącej jakości powietrza i dyrektywie IED – kwota dotacji – 500.000 zł.
 • Umowa nr 2/2014/B/MO – Modernizacja posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych – 50.000 zł

2015

 • Umowa nr 2/2015/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych” – kwota dofinansowania – 500 000 zł.
 • Umowa nr 3/2015/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2014 roku” – kwota dofinansowania 40 000 zł
 • Umowa nr 7/2015/B/MO – Modernizacja serwisu informacyjnego www.wios.lublin.pl – kwota dofinansowania 11 300 zł.

2016

 • Umowa nr 4/2016/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych” – kwota dofinansowania – 500 000 zł
 • Umowa nr 5/2016/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 roku” – kwota dofinansowania 40 000 zł

2017

 • Umowa Nr 1/2017/B/MO –Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i kontrolnych – kwota dofinansowania 500 000 zł
 • Umowa Nr 2/2017/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 roku” – kwota dofinansowania 40 000 zł

2018

 • Umowa Nr 17/2018/B/EE – Wydanie diagramu „Prognoza jakości powietrza” – kwota dofinansowania 5155 zł
 • Umowa Nr 8/2018/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych – kwota dofinansowania 500 000 zł
 • Umowa Nr 11/2018/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku” – kwota dofinansowania 25 000 zł
 • Umowa –  Realizacja Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubelskiego w roku 2018 i utrzymanie akredytacji Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu realizacji zadań PMŚ – kwota dofinansowania 125 000 zł

2019

 • Umowa Nr 4/2019/B/OA – Zakup samochodów elektrycznych przeznaczonych do realizacji zadań kontrolnych – kwota dofinansowania 690 000 zł

2020

 • Umowa Nr 6/2020/B/OA – Zakup samochodu elektrycznego przeznaczonego do realizacji zadań kontrolnych – kwota dofinansowania 160 000 zł
 • Umowa Nr 7/2020/B/OA – Budowa instalacji fotowoltaicznej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 13 oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 69A – kwota dofinansowania 150 000 zł
 • Umowa Nr 8/2020/B/OA – Wymiana okien w budynku przy ul. Obywatelskiej 13 w Lublinie – kwota dofinansowania 50 000 zł

 

 

Print Friendly, PDF & Email