Przedsięwzięcia sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

image_print

2013

  • Umowa nr 5/2013/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku” – kwota dotacji – 50.000 zł
  • Umowa nr 6/2013/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i parametrów zawartych w dyrektywie dot. jakości powietrza – kwota dotacji – 440.000 zł
  • Umowa nr 7/2013/B/M0O – Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie – kwota dotacji – 260.000 zł

2014

  • Umowa nr 1/2014/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego do rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i inspekcyjnych oraz parametrów zwartych w dyrektywie dotyczącej jakości powietrza i dyrektywie IED – kwota dotacji – 500.000 zł.
  • Umowa nr 2/2014/B/MO – Modernizacja posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych – 50.000 zł

2015

  • Umowa nr 2/2015/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych” – kwota dofinansowania – 500 000 zł.
  • Umowa nr 3/2015/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2014 roku” – kwota dofinansowania 40 000 zł
  • Umowa nr 7/2015/B/MO – Modernizacja serwisu informacyjnego www.wios.lublin.pl – kwota dofinansowania 11 300 zł.

2016

  • Umowa nr 4/2016/B/MO – Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych” – kwota dofinansowania – 500 000 zł.
  • Umowa nr 5/2016/B/MO – Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 roku” – kwota dofinansowania 40 000 zł