Delegatura WIOŚ w Chełmie

image_print

Obejmuje zasięgiem swojego działania 4 powiaty: chełmski, włodawski, krasnostawski i grodzki Chełm. Obszar działania to 4 209 km2, liczba ludności 390 tys., 4 gminy miejskie, 30 gmin wiejskich.

Delegatura w Chełmie wykonuje zadania inspekcyjno-kontrolne i pomiarowo-badawcze oraz realizuje program monitoringu środowiska na terenie swojego działania (m.in. badania stanu czystości wód jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego).

p.o. Kierownika Delegatury w Chełmiemgr inż. Andrzej Wereszczyński
Adres: 22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 64
tel. +48 82 56 31 415,

chelm

Delegatura Chełm - fot.2 Delegatura Chełm - fot.1