Delegatura WIOŚ w Zamościu

image_print

Obejmuje zasięgiem swojego działania 5 powiatów: hrubieszowski, biłgorajski, tomaszowski, zamojski i grodzki Zamość. Obszar działania to 6 327 km2, liczba ludności 458 tys., 10 gmin miejskich, 41 gmin wiejskich.

Delegatura w Zamościu wykonuje zadania inspekcyjno-kontrolne i pomiarowo-badawcze oraz realizuje program monitoringu środowiska na terenie swojego działania (m.in. badania stanu czystości wód rzeki Bug i jej dopływów na granicy z Ukrainą).

p.o. Kierownika Delegatury w Zamościumgr inż. Jerzy Bełz
Adres: 22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 69a
tel. +48 84 639 27 99,

zamosc

Delegatura Zamość - fot.1

Delegatura Zamość - fot.2

Delegatura Zamość - fot.3