W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. po. 2531) zmieniają się zadania oraz struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. obecnie istniejące i funkcjonujące w WIOŚ laboratoria przekształciły się w centralne laboratorium badawcze w strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z wyspecjalizowanymi oddziałami regionalnymi a zadania z zakresu państwowego monitoringu środowiska stają się zadanymi GIOŚ.


Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego w Lublinie

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Obywatelska 13

20-092 Lublin

tel. +48 81 718 62 27

e_mail_clb_lublinJPG

 

 

https://www.wios.lublin.pl/laboratorium/

 


Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie

Departamentu Monitoringu Środowiska

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

Obywatelska 13

20-092 Lublin

tel. +48 81 718 62 39

rwos_lublin_email

 

 

https://www.wios.lublin.pl/srodowisko/regionalny-wydzial-monitoringu-srodowiska-w-lublinie/

Print Friendly, PDF & Email