• stop_suszy_wody_polskie

  Stop Suszy

  Stop Suszy to kampania społeczna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przygotowana w ramach   Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS). Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją […]

  Czytaj dalej...
 • lubelskie_pszczoly

  Lubelskie – wspólnie dla pszczół

  Kampania społeczna „„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia […]

  Czytaj dalej...
 • pozary_traw_2018

  STOP pożarom traw

  Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu […]

  Czytaj dalej...
 • program_czyste_powietrze_zdrowy_wybor

  Czyste Powietrze – Zdrowy wybór

  Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to by spełniało ono określone normy. Ministerstwa Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym […]

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Ograniczenie zadań WIOŚ w Lublinie

OGŁOSZENIE o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że: do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie:   Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym […]

Czytaj dalej...

Kąpieliska 2020

Aktualna jakość wody w lubelskich kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli podawana jest w serwisie informacyjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.   Stan kąpielisk krajowych jest podawany w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

Czytaj dalej...

Ograniczenie w wykonywaniu zadań

OGŁOSZENIE o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że: do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie: Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, […]

Czytaj dalej...

Śnięcie ryb w j.Glinki

Śnięcie ryb w jeziorze Glinki w miejscowości Orchówek W dniu 3 lipca 2020 r. godz. 8.20 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chelmie wpłynęła telefoniczna informacja od dyrektora biura Okręgu PZW w Chełmie o śnięciu ryb już od dnia poprzedniego w jeziorze Glinki w miejscowości Orchówek. Inspektor WIOŚ Delegatury w Chełmie wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ Oddział w Lublinie udali się niezwłocznie we wskazane miejsca w celu rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Przeprowadzono oględziny okolicy […]

Czytaj dalej...

Śnięcie ryb na rzece Plewka

Śnięcie ryb w zbiorniku przepompowni wody na rzece Plewka w miejscowości Janowiec W dniu 1 lipca 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła informacja o śnięciu ryb w zbiorniku przepompowni wody na rzece Plewka w miejscowości Janowiec. Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ Oddział w Lublinie udali się niezwłocznie we wskazane miejsca w celu rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Przeprowadzono oględziny rzeki Plewki na odcinku powyżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Janowcu do zbiornika […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie rz. Białki

W dniu 29 czerwca 2020 r. ok. godz. 18:50 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła informacja o prawdopodobnym zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi rz. Białka w miejscowości Radzyń Podlaski. Tego samego dnia inspektorzy WIOŚ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej przeprowadzili wizję terenową wskazanego odcinka rzeki i pobrali próbkę wody do badań. Oględziny wykazały, że woda w rzece charakteryzowała się ciemną barwą i silnym zapachem gnilnym. Na kontrolowanym odcinku nie zidentyfikowano występowania substancji ropopochodnych, ani […]

Czytaj dalej...

Śnięcia ryb w Tyśmienicy

W związku z otrzymaniem od przedstawiciela Polskiego Związku Wędkarskiego informacji dotyczącej śnięcia ryb na rzece Tyśmienicy w okolicach Kocka, w dniu 30 czerwca 2020 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie niezwłocznie udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce. Inspektorzy WIOŚ w Lublinie wykonali rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie. W trakcie prowadzonych czynności zaobserwowano dzióbkowanie ryb oraz kilkanaście śniętych ryb. Pobrano próbki wód Tyśmienicy, które zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Lublinie w celu […]

Czytaj dalej...

Stop Suszy

stop_suszy_wody_polskie

Stop Suszy to kampania społeczna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przygotowana w ramach   Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS). Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, przeciwdziałania skutkom suszy oraz adaptacjom do zmian klimatu … więcej w serwisie www.stopsuszy.pl

Czytaj dalej...

Lubelskie – wspólnie dla pszczół

lubelskie_pszczoly

Kampania społeczna „„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Czytaj dalej...

Postępowanie z odpadami w czasie epidemii

W serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawiono najnowsze „Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)„.  

Czytaj dalej...
1 2 3 4 78