• stop_suszy_wody_polskie

  Stop Suszy

  Stop Suszy to kampania społeczna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przygotowana w ramach   Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS). Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją […]

  Czytaj dalej...
 • lubelskie_pszczoly

  Lubelskie – wspólnie dla pszczół

  Kampania społeczna „„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia […]

  Czytaj dalej...
 • pozary_traw_2018

  STOP pożarom traw

  Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu […]

  Czytaj dalej...
 • program_czyste_powietrze_zdrowy_wybor

  Czyste Powietrze – Zdrowy wybór

  Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to by spełniało ono określone normy. Ministerstwa Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym […]

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Rejestr BDO

rejestr_BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, jak również zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych. Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje […]

Czytaj dalej...

27 grudnia 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Urząd będzie nieczynny, w zamian dzień 14.12.2019 r. (sobota) będzie dniem pracy.

Czytaj dalej...

Minister Sławomir Mazurek z wizytą na Lubelszczyźnie

5 listopada br. Wiceminister Sławomir Mazurek oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny odwiedzili firmę C2C współpracującą z GreenTreeGroup, która zajmuje się produkcją naczyń wielorazowego użytku z biopolimerów. Firma C2C, jako jedyna w Polsce, wykorzystując innowacyjne materiały produkuje biodegradowalne opakowania. Produkty z biopolimer stanowią doskonałą alternatywę dla jednorazowych naczyń i opakowań. Dzięki nim możemy zastąpić tradycyjny polistyren i tym samym ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych. „Polska stoi przed wdrożeniem unijnej […]

Czytaj dalej...

Stacje pomiarowe – przerwa konserwacyjna

Informujemy że, w związku z przeniesieniem danych oraz obsługi stacji pomiarowych powietrza na serwery Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ),  w najbliższych dniach mogą wystąpić przerwy w prezentacji danych o jakości powietrza. Jednocześnie informujemy że głównym serwisem informacyjnym o stanie powietrza jest serwis GIOŚ – powietrze.gios.gov.pl .

Czytaj dalej...

WIOŚ Lublin – bardziej ECO

Z wielką radością zawiadamiamy, że w dniu 23 września br. staliśmy się posiadaczami czterech samochodów elektrycznych marki NISSAN LEAF. Samochody będą wykorzystywane w pracy WIOŚ w Lublinie oraz w Delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Wykorzystywanie przez WIOŚ samochodów bezemisyjnych wpisuje się w obecną politykę środowiskową promującą rozwiązania ekologiczne. Cieszy nas, że wobec powszechnej debaty o jakości powietrza, a także jego wpływu na jakość życia ludzi, WIOŚ w realizacji swoich ustawowych zadań może wpisać się […]

Czytaj dalej...

Monitoring składowisk

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Z dniem 6 września 2019 r. wchodzą w życie zapisy art. 25 ust. 6f znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w myśl którego posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub […]

Czytaj dalej...

Programu „Mój prąd”

Program Mój Prąd - NFOŚiGW

Rządowy program „Mój prąd” ma na celu zachęcenie Polaków do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce. W tym programie można uzyskać pomoc finansową w formie dotacji, która wynosi 50% wartości instalacji fotowoltaicznej, lecz nie może być wyższa niż 5000 zł. Więcej informacji w serwisie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej...

Kąpieliska 2019

kapieliska

Tak jak co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach. Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 78