• stop_suszy_wody_polskie

  Stop Suszy

  Stop Suszy to kampania społeczna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przygotowana w ramach   Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS). Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją […]

  Czytaj dalej...
 • lubelskie_pszczoly

  Lubelskie – wspólnie dla pszczół

  Kampania społeczna „„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia […]

  Czytaj dalej...
 • program_czyste_powietrze_zdrowy_wybor

  Czyste Powietrze – Zdrowy wybór

  Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to by spełniało ono określone normy. Ministerstwa Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym […]

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Programu „Mój prąd”

Program Mój Prąd - NFOŚiGW

Rządowy program „Mój prąd” ma na celu zachęcenie Polaków do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce. W tym programie można uzyskać pomoc finansową w formie dotacji, która wynosi 50% wartości instalacji fotowoltaicznej, lecz nie może być wyższa niż 5000 zł. Więcej informacji w serwisie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej...

Kąpieliska 2019

kapieliska

Tak jak co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach. Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj dalej...

Obchody 100 Rocznicy Powstania Najwyższej Izby Kontroli

9 maja 2019 r. w Lublinie odbyły się regionalne obchody 100 Rocznicy Powstania Najwyższej Izby Kontroli. Uroczystości towarzyszyła dyskusja na temat roli i zadań Najwyższej Izby Kontroli oraz postawionych jej wyzwań. Moderatorem panelu był Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W uroczystościach udział wzięli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, ze strony WIOŚ Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny.  

Czytaj dalej...

Podpisanie porozumień w sprawie rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego

20 maja 2019 r. w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja na temat rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego i doliny rzeki Bystrzycy. Kluczowym punktem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy na rzecz rewitalizacji zalewu. Porozumienia w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisał Prezes Przemysław Daca, po drugiej stronie Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa […]

Czytaj dalej...

11 maja 2019 r.

Informujemy że zgodnie Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   2 maja 2019 r. (czwartek)  będzie dniem wolnym od pracy i inspektorat będzie nieczynny. W zamian dzień 11 maja 2019 r. (sobota) będzie normalnym dniem pracy w inspektoracie.   Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego

24 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego. Porządek obrad obejmował m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt oraz udzielenie pomocy finansowej Gminie Rejowiec  Fabryczny  w  2019  r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne. […]

Czytaj dalej...

STOP pożarom traw

pozary_traw_2018

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Pożary traw bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Więcej na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl

Czytaj dalej...

Henryk Karwacki

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 27 lutego 2019 roku odszedł na zawsze nasz kolega Henryk Karwacki   Henryk Karwacki był  wieloletnim pracownikiem Laboratorium WIOŚ Lublin w Delegaturze Biała Podlaska . Będzie nam brakowało jego doświadczenia, zaangażowana oraz energii. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,myślach i sercu jako przyjazny i uczynny człowiek.   Msza Święta i uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.00 w dniu 2 marca 2019 r w Rossoszu.   […]

Czytaj dalej...

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W poniedziałek 4 lutego br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny. Na spotkaniu nie zabrakło Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem spotkania było omówienie stanu gotowości służb, inspekcji i straży do działań podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. Podczas posiedzenia Wojewódzkiego […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6 78