• stop_suszy_wody_polskie

  Stop Suszy

  Stop Suszy to kampania społeczna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przygotowana w ramach   Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS). Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją […]

  Czytaj dalej...
 • lubelskie_pszczoly

  Lubelskie – wspólnie dla pszczół

  Kampania społeczna „„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia […]

  Czytaj dalej...
 • pozary_traw_2018

  STOP pożarom traw

  Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu […]

  Czytaj dalej...
 • program_czyste_powietrze_zdrowy_wybor

  Czyste Powietrze – Zdrowy wybór

  Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to by spełniało ono określone normy. Ministerstwa Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym […]

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Oczyszczenie Zalewu Zemborzyckiego z sinic

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w konferencji ekologicznej w ośrodku wypoczynkowym „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim zorganizowanej przez miejski Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Podczas spotkania w którym wzięło udział ponad 100 osób (przedstawiciele środowisk naukowych, technicznych, organizacji pozarządowych i biznesu) dyskutowano nad możliwością oczyszczenia Zalewu Zemborzyckiego z sinic. Zaproponowano rozmaite sposoby zwalczania tych glonów między innymi: zastosowanie specjalnych gatunków roślin, napowietrzanie wody czy budowę wstępnych zbiorników zaporowych.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Inspektoratu Lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Omówione zostały projekty programów działań dla obszarów wytypowanych jako wrażliwe na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego w gminach: Kamionka Podlaska i Ludwin.

Czytaj dalej...

Sprowadzanie z zagranicy odpadów

WIOŚ, Delegatura w Chełmie w styczniu i lutym br. przeprowadziła na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  kontrolę trzech podmiotów , dla których GIOŚ wydał zezwolenia na sprowadzanie z zagranicy odpadów w postaci poekstrakcyjnej śruty i makuchów słonecznikowych, stanowiących komponenty pasz dla zwierząt. Odpady pochodzą z Włoch i Ukrainy. Ustalono, że dwa podmioty nie realizują w pełnym zakresie obowiązków zawartych w decyzjach  GIOŚ, w związku z czym wydano stosowne zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej w dniu 4 lutego 2004 roku przeprowadziła kontrolę interwencyjną w Lubelskim Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie, Oddział w Koroszczynie. Po kontroli wydano decyzję administracyjną, którą wstrzymano odprowadzanie do środowiska ścieków deszczowych z terenu Terminala Samochodowego w Koroszczynie do czasu usunięcia przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska produktami naftowymi.

Czytaj dalej...

Kontrola instalacji IPPC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w lutym br. będzie kontrolował zakłady w ramach cyklu kontrolnego GIOŚ w zakresie „stanu przygotowania prowadzących instalacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30 kwietnia 2004 roku. Skontrolowanych zostanie 7 zakładów podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia 2004 roku.

Czytaj dalej...

Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenie lotniska w Białej Podlaskiej

WIOŚ Lublin, Delegatura Biała Podlaska przeprowadziła kontrolę realizacji przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego dotyczącej eksploatacji systemu depresjonująco – rozsączającego wraz ze stacją oczyszczania na terenie lotniska w Białej Podlaskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie nie rozpoczęła realizacji obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego poza kompleksem lotniskowym. Podczas kontroli dokonano oględzin instalacji do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego na terenie […]

Czytaj dalej...
1 76 77 78