2009

  • Umowa nr 580/2009/Wn 03/Mn-AP/D z dnia 5.11.2009 r.- Doposażenie posiadanej aparatury w laboratoriach WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych, badań opakowań i parametrów zawartych w dyrektywie wodnej , dyrektywie dot. jakości powietrza – Zakup analizatora ICP – kwota dotacji – 450.000,00 zł.

2005

  • Umowa nr 320/2005/Wn 50/MN-AP-UR/D z dnia 7.07.2005 r. – Zakup kompletnej stacji do monitoringu powietrza dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie – kwota dotacji – 557.000,00 zł
  • Umowa 749/2005/Wn 50/MN–AP-UR/D z dnia 17.11.2005 r. – Doposażenie i modernizacja bazy pomiarowo-kontrolnej i wyposażenia informatycznego oraz zakup środków transportu do realizacji zadań z zakresu monitoringu środowiska wdrażanego zgodnie z nowymi uregulowaniami unijnymi – kwota dotacji 905.109,84 zł obejmowała:
    • Zakup środków transportu dla Laboratoriów WIOŚ w Lublinie (4.szt)
    • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GIS.
    • Zakup poborników pyłu PM 10 – 7 kompletów
Print Friendly, PDF & Email