Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie zapewnia wykonywanie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jego zadań w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny. Inspektorat w swojej działalności kieruje się określoną polityką jakości.

W celu usprawnienia procesów usługowych, utworzono w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie Punkt Obsługi Klienta (POK), którego pracownicy są odpowiedzialni za udzielanie informacji o zakresie działania WIOŚ.
Klient po wejściu do WIOŚ ma możliwość zapoznania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń, na której podano wykaz komórek organizacyjnych oraz dane dotyczące ich lokalizacji. Znaki kierunkowe wskazują wyraźnie na usytuowanie Punktu Obsługi Klienta w WIOŚ.

Certyfikat ISO 9001 2015:2021 dla WIOŚ Lublin w zakresie kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Ceryfiat wystawiony przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Certyfikat jest ważny od 17.07.2021 do 16.07.2024.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email