Udostępnianie informacji o środowisku

image_print

UWAGA !!!

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku (np. informacji o tle substancji w powietrzu) wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wnioski w zakresie udostępniania informacji o środowisku proszę kierować na adres :

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie
Departamentu Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Obywatelska 13
20-092 Lublin
tel. 81 718 62 39
rwmslublin@gios.gov.pl

Opłatę za wyszukiwanie informacji w zakresie udostępniania informacji o środowisku oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty na wskazany rachunek bankowy lub przy odbiorze przesyłki.

Wzór nowego wniosku i numer konta GIOŚ, na które należy wnosić opłaty w załączeniu.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA NA WSKAZANYM OBSZARZE (TŁO SUBSTANCJI)

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI – DANE DO PRZELEWU