Akty prawne – Monitoring jakości gleby i ziemi

image_print

Monitoring jakości gleby i ziemi

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r.
    poz. 672 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 2016 poz. 1359)