Archiwalne oceny jakości wód

Rok 2015

Mapa. Ocena stanu potencjału ekogicznego jcwp badanych w roku 2015

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w latach 2010-2015

Ocena spełnienia wymagań przez jcwp w obszarach chronionych w latach 2010-2015

Wartości minimalne, maksymalne i średnioroczne specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych badanych w roku 2015

Wartości minimalne, maksymalne i średnioroczne wskaźników biologicznych i fizykochemicznych badanych w roku 2015

 

Uwaga: Aby uzyskać wyraźną czytelność poniższych plików należy najpierw je pobrać a następnie otwierać w Acrobat Reader ® a nie w przeglądarce !!!